Ægyptisk Mytologi
Den gamle spændende historie om Isis og Osiris. Osiris blev konge af det gamle Ægypten, og var ordenens opretholder og tilbedt som agerbrugets gud. Han blev gift med sin søster Isis, som stod for frugtbarhed og havde magiske kræfter. Iris blev befrugtet af hans guddommelige ild og fødte gudebarnet Horus. Seth dræbte Osiris, parterede ham og begravede hans legemsdele rundt om i Ægypten. Horus ville have hævn for sin fader og den voldsomme strid mellem Seth og Horus er et centralt element i denne mytologi.
Historien fortælles og fortolkes.
(Foredraget ledsages af diasshow.)web-hansen 2011